Kontakt

Prevádzka- dielňa: 

viti- Alexander Vitálos    
Tomášovská 22
90045 Malinovo
vitalos.alexander@gmail.com
+421903203595
+421905932378