Zinkovanie šopovaním -Metalizácia

Šopovanie je technológia na antikoróznu ochranu kovov. Realizuje sa na otryskaný (opieskovaný ) povrch metalizačnou pištolou, kyslíkovo - acetylénovým plameňom v kombinácii zo stlačeným vzduchom v hrúbkach od 50 – 350 mikrónov. Nanášajú sa kovy a zliatiny ako sú napr. zinok, hliník, Zinakor , bronz, nerez, a iné. Výhodou žiarových nástrekov je, že sa aplikujú ručne a preto oceľové konštrukcie, nie sú rozmerovo limitované. Metalizácia sa často používa v kombináciach s náterovými systémami , čo povlak navyše chráni pred chemickými vplyvmi a tým je antikorózna ochrana zabezpečená až na 30 – 40 rokov.

Firmu s ktorou dlhoročne spolupracujeme nájdete na linku:
http://www.metalopur.ozm.sk/o-nas/